Kredyt hipoteczny na dom

Co zrobić, kiedy nie masz odpowiedniego wkładu własnego do kredytu hipotecznego?

Jednym z warunków koniecznych do uzyskania kredytu hipotecznego, jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości. Jednak nie każdego potencjalnego kredytobiorcę na to stać. Czy w takich wypadkach jest inne wyjście z sytuacji?

Brak wkładu własnego a kredyt hipoteczny

Mamy dobrą wiadomość – choć przepisy wyraźnie mówią, że banki mogą przyznawać kredyt hipoteczny w wysokości maksymalnie 80% wartości nieruchomości, a 20% musi wpłacić kupujący, są wyjątki od tej reguły.

Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego sugeruje artykuł kredyt-na-bank.pl/jak-kupic-mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego, tam znajdziesz informacje, jak otrzymać kredyt hipoteczny w takich sytuacjach.

I choć zaraz przedstawimy, o jakich wyjątkach jest mowa, mamy jeszcze złą wiadomość – musisz liczyć się z tym, że nie posiadając wkładu własnego, nierzadko zwiększasz koszty kredytu. Tak się dzieje m.in. w przypadku UNWW, choć są też inne sposoby. Czasami jest też tak, że bank dalej będzie wymagać wkładu własnego, ale po spełnieniu określonych warunków, może on wynosić jedynie 10%, co już jest sumą możliwą do zebrania.

Działka budowlana, nieruchomość zamiast wkładu

Nie musisz posiadać gotówki, aby mieć na wkład własny. Tę rolę może spełniać działka budowlana lub inna nieruchomość, dom czy mieszkanie. Jest jednak kilka „ale”. Po pierwsze, nieruchomość nie może być zadłużona, stanowić zabezpieczenia innego kredytu. Po drugie, wartość działki musi być wyższa, niż 10% kredytu. I po trzecie, jeśli zabezpieczeniem ma stać się dom, który posiada współwłaścicieli (np. twoich rodziców), to oni też muszą wyrazić na to zgodę.

Ograniczeniem jest także to, że coraz mniej banków akceptuje takie rozwiązanie w przypadku braku wkładu własnego. Może się okazać, że uzyskasz kredyt hipoteczny, ale niekoniecznie tam, gdzie były najkorzystniejsze warunki.

UNWW

Wcześniej wspominaliśmy o UNWW, teraz czas na rozwinięcie tego skrótu – to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jak się domyślasz, w tym wypadku i tak będziesz potrzebować własnej gotówki, aczkolwiek nie w wymaganej przepisami kwocie. Ponadto polisa ta nie chroni ciebie, lecz bank. Nie tylko powoduje zwiększenie kosztów kredytów, ale często jest nierozerwalnie związana z podwyższeniem marży.

Jak się domyślasz, nie jest to najczęściej polecane rozwiązanie. Jeśli jednak nie masz innej możliwości, zawsze dokładnie zapoznaj się z warunkami UNWW, a także zastanów się, czy nie lepiej poczekać z kredytem hipotecznym, aż zgromadzisz wymaganą sumę.

Kredyt bez wkładu własnego – inne sposoby

Teoretycznie jest jeszcze kilka sposobów na zakup mieszkania bez wkładu własnego, aczkolwiek w praktyce banki rzadko je akceptują, dlatego jedynie je tu wymienimy.

To m.in. zastaw na papierach wartościowych, a także środki zgromadzone na koncie emerytalnym w ramach IKE oraz IKZE. Tu, co ciekawe, nie musisz wcale wypłacać zgromadzonych pieniędzy – bank je zabezpieczy do wysokości wymaganej kwoty.

Na koniec, teoretycznie najkorzystniejszą, ale w praktyce najmniej realną opcją, jest zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego w cenie znacznie niższej, niż wartość rynkowa nieruchomości. Wtedy różnica pomiędzy wyceną a ceną zakupu może być potraktowana jako wkład własny. Aczkolwiek nie dość, że bank i tak będzie wymagać 10% wartości nieruchomości, to szansa na znalezienie takiej okazji jest mała.