oprocentowanie-kredytu-co-to

Oprocentowanie kredytu – co to?

W przypadku kredytów o zmiennym oprocentowaniu, stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe, np.: WIBOR, LIBOR, EURiBOR. Jest ustalana przez rynek i nie podlega negocjacjom….Zgodnie z tym, co już wcześniej napisano, co 3 miesiące zmienia się stopa procentowa. Oznacza to, że pomimo podpisania umowy i otrzymania harmonogramu z datą i wysokością raty, aktualizacja wysokości opłat jest co 3 miesiące.

Czytaj więcej